ErgoPort

Skræddersyet løsning til etisk korrekt håndtering af PRM-passagerer uanset krop.

Udfyld formularen og vi kontakter dig.

Produkt beskrivelse

Fra udviklingsprojekt til fast sortiment

ErgoPort løftemaskinen er startet som et udviklingsprojekt. Specialproduktet er udviklet til en kunde, der efter et påbud fra Arbejdstilsynet, skulle finde en løsning til håndtering af personer med reduceret mobilitet med særlige behov.

 

Respektfuld håndtering af PRM-passagerer

Arbejdsmiljøet kombineret med Europa Parlamentet og Rådet for den europæiske unions forordning nr. 1107/2006 af 5. juli 2006, der trådte i kraft d. 15. august 2006 gjorde udslaget. Forordningen handler om en EU-lov gældende for (*)handicappede og bevægelseshæmmede personers (Persons with Reduced Mobility – PRM) rettigheder, når de rejser med fly. Forordningen indeholder bl.a. ansvar for at yde PRM bistand i EU-lufthavne på nærmere definerede vilkår. Forordningen kan findes i EUR-Lex og citeret herunder, og kan fremsendes efter ønske. Bistanden er med forordningens ikrafttrædelse alene et ansvar, der påhviler EU-lufthavne.

Formålet med forordningen er kort og godt:

  • Den forbyder luftfartsselskaber at afvise reservation eller boarding for passagerer på grund af deres nedsatte bevægelsesevne eller (*)handicap.
  • Den sikrer også, at disse passagerer modtager gratis bistand, så de kan benytte lufttransport på lige fod med andre passagerer

 

Skræddersyet løsning til unikke problemstillinger

ErgoPort løftemaskine løser disse problemstillinger, der kan defineres således:

  1. Etisk korrekt håndtering af PRM-passagerer uanset krop
  2. Efterlever arbejdsmiljølovgivning samt efterlever EU forordningen gældende for europæiske lufthavne (EU-lande)
  3. Sidst men ikke mindst optimerer den håndteringstiden i forbindelse med boarding af PRM-passagerer, da håndteringen typisk tager 4-7 minutter alt efter flyets størrelse.

Denne kombination har IMMO´s udviklingsafdeling arbejdet med hen over 14 år, og opnået et resultat, der gør maskinen yderst anvendelig i de fleste håndteringer af PRM-passagerer med særlige behov.

Vi tilbyder private label i forbindelse med indkøb af maskinen, hvis dette er et ønske.

Derudover servicerer vi ErgoPort maskinen således ErgoPort løftemaskinen konstant er brugbar efter de gældende danske direktiver. Serviceintervallerne anbefales én gang årligt og tilbydes ved køb.

(*) Handicappet: eller bevægelseshæmmet person: en person, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller bevægelsesmæssigt, permanent eller forbigående), mentalt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og tilpasning af de ydelser, alle passagerer har adgang til, på grundlag af den pågældendes særlige behov.© IMMO A/S – 2024 CVR : 33575149